FAQ – Veelgestelde vragen over Corona (COVID-19)

11.02.2021

In het kader van COVID-19 hebben wij voor onze klanten een lijst opgesteld met veelgestelde vragen over de kostendekking en diensten van Globality Health.

Wat is de positie van Globality Health als zorgverzekeraar met betrekking tot COVID-19?

Globality Health raadt alle verzekerden aan om voorzorgsmaatregelen te nemen en het reisadvies op te volgen van de autoriteiten in het land waar zij wonen en in alle landen waarheen zij reizen.

Aangezien de pandemie zich internationaal voortdurend ontwikkelt, wordt ons beleid regelmatig herzien. Onze huidige positie is om COVID-19 te behandelen zoals elke andere vergelijkbare ziekte, zoals de griep.

Globality Health dekt dus alle kosten voor medisch noodzakelijke behandelingen onder COVID-19 die in aanmerking komen voor dekking volgens de door de verzekerde gekozen tarieven.

Dekt Globality Health de kosten van COVID-19 vaccinaties?

Globality Health dekt de kosten van een vaccinatie tegen COVID-19 als het gebruikte vaccin is goedgekeurd en een vergunning heeft in het land waar de verzekerde wordt gevaccineerd en de kosten niet worden gedekt door de plaatselijke overheid.

Bovendien moeten de vaccinatiekosten door de polis van de verzekerde worden gedekt. Dit is meestal het geval voor alle YouGenio en CoGenio polissen met de tariefniveaus Plus en Top. Bovendien kunnen er speciale regelingen zijn voor groepsverzekeringen.

Als u niet zeker weet of vaccinaties in uw tarief zijn inbegrepen, kijk dan in uw Algemene Verzekeringsvoorwaarden. U kunt ze vinden in het online klantenportaal MyGlobality of in het downloadcentrum op onze website.

Wat moeten verzekerden nu doen?

Er zijn zeer verschillende procedures voor de distributie van het vaccin over de hele wereld. In veel landen wordt de oudere bevolking het eerst gevaccineerd, terwijl elders voorrang wordt gegeven aan jongeren of mensen met reeds bestaande aandoeningen.

Welke behandelingen dekt Globality Health voor de ziekte van COVID-19?

Er is momenteel geen specifieke behandeling voor het COVID-19 virus. De patiënten krijgen echter wel tal van ondersteunende behandelingen om de verschillende symptomen van de ziekte te verlichten en complicaties te voorkomen.

Alle kosten voor medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed, mits ze gedekt zijn door het tariefniveau van de verzekerde. Zo dekt het YouGenio Essential-tarief voor individuele klanten alleen de intramurale behandeling tijdens een ziekenhuisverblijf, terwijl de YouGenio Classic, YouGenio Plus en YouGenio Top-tarieven ook de poliklinische behandeling omvatten.

Als u niet zeker weet welke behandelingen onder uw Globality Health plan vallen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Globality Health Service Center of stuur een e-mail naar contact@globality-health.com.

Dekt Globality Health de kosten van de medicijnen die mijn arts mij heeft voorgeschreven om COVID-19 te bestrijden?

Er worden momenteel veel farmaceutische behandelingen getest voor COVID-19. Als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de toekomst een antivirale behandeling aanbeveelt, zal deze door Globality Health worden erkend en door uw verzekering worden gedekt.

Geneesmiddelen die worden gebruikt als ondersteunende behandelingen of ter verlichting van symptomen die verband houden met COVID-19 worden vergoed als ze worden voorgeschreven door een arts en worden gekocht bij een apotheek of een andere door de overheid erkende apotheek en algemeen geaccepteerd zijn voor de behandeling van COVID-19.

Houd er rekening mee dat de beperkingen van uw tariefniveau ook hier van toepassing zijn.

Welke diensten kunnen niet worden geleverd door Globality Health onder COVID-19?

De infectiesituatie ontwikkelt zich wereldwijd zeer dynamisch. Wij raden onze klanten daarom sterk aan om zich voor een verblijf in het buitenland of op reis te informeren over de regionale infectiesituatie. Een overzicht van de huidige risicogebieden is bijvoorbeeld te vinden bij het Duitse Robert Koch Instituut op: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Wij raden uitdrukkelijk af om naar een hoog risicogebied te reizen. We moeten erop wijzen dat we misschien niet in staat zijn om het volledige scala van onze diensten in deze regio’s te leveren in overeenstemming met onze verplichtingen.

Zo kan ons bijvoorbeeld de toegang tot een gebied of een verzekerde worden ontzegd door de lokale autoriteiten en wetten. In dit geval zullen we de dienstverlening hervatten zodra de situatie verandert en de publieke controle wordt opgeheven.

Als u vragen heeft over deze kwestie, neem dan contact op met uw Globality Health Service Center.

Dekt Globality Health de kosten voor evacuatie/retouren ter bescherming van personen/werknemers?

Kosten voor evacuatie/repatriëring worden alleen gedekt als ze medisch noodzakelijk zijn omdat er onvoldoende medische zorg beschikbaar is in het land waar het incident zich voordoet en onze dienst heeft toegezegd de kosten te dekken.

Houd er rekening mee dat sommige landen ingangs- of uitgangsregels hebben om de lokale bevolking te beschermen, wat van invloed kan zijn op een overplaatsingsbeslissing.

Preventieve evacuatie/retournee van expatriates uit het land van verblijf naar andere landen/thuislanden om besmetting met COVID-19 te voorkomen is niet gedekt door een ziektekostenverzekering met Globality Health.

Dekt Globality Health de kosten van een diagnostische test om COVID-19 op te sporen?

Voor verzekerden die ziekenhuizen of dokterspraktijken bezoeken en zich met COVID-19 symptomen presenteren, worden de uitgevoerde tests beschouwd als diagnostische procedures om besmetting met het coronavirus te bevestigen of uit te sluiten. Wij dekken de kosten volledig volgens de voorwaarden van het contract als de behandelende arts de test bestelt volgens de aanbevelingen van de lokale autoriteiten in het land van verblijf. In Duitsland zijn bijvoorbeeld de aanbevelingen van het Robert Koch Instituut van toepassing.

Voor verzekerden die ziekenhuizen of dokterspraktijken bezoeken en vrij zijn van klinische symptomen voor COVID-19, worden de vereiste testen niet als medisch noodzakelijk beschouwd. De test wordt niet beschouwd als een screening voor het vroegtijdig opsporen van een ziekte en valt daarom niet onder de tarieven van Globality Health. In deze gevallen zouden de kosten van de medische onderzoeken door de verzekerde zelf moeten worden gedragen en niet worden vergoed.

Echter, als een COVID-19 test nodig is als onderdeel van onze dekking onder de lokale regelgeving – bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een ziekenhuisbehandeling – zullen we de kosten van deze test dekken.

Dekt Globality Health de kosten die voortvloeien uit quarantaine of zelfisolatie onder niet-medisch toezicht?

Globality Health dekt alle medisch noodzakelijke behandelingen, adequaat en passend bij de situatie, in geval van een positieve test op COVID-19 en het ervaren van symptomen. Eventuele kosten als gevolg van een niet-medisch begeleide quarantaine of zelfisolatie, bijvoorbeeld op vakantiebestemmingen, komen niet voor vergoeding in aanmerking, ongeacht of een verzekerd lid positief of negatief is getest op COVID-19. Eventuele niet-medische kosten in verband met quarantaine en zelfisolatie, zoals hotelovernachting, eten & drinken etc. worden niet gedekt door Globality Health.

Wat moet ik overwegen als ik tijdelijk in mijn thuisland of een derde land ben en niet kan terugkeren naar mijn land van bestemming vanwege COVID-19 en eventuele reisbeperkingen?

Wij willen u in de huidige moeilijke situatie zo goed mogelijk ondersteunen. Als u langer dan gepland in uw eigen land of in een derde land verblijft, moeten we bespreken welke opties Globality Health u kan bieden. Neem contact op met het Globality Health Service Center of stuur een e-mail naar contact@globality-health.com, zodat we samen een oplossing kunnen vinden die voor u geschikt is.

Ik heb moeite om mijn ziektekostenverzekeringspremie op tijd te betalen. Waar moet ik rekening mee houden?

In deze situatie zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Neem contact met ons op via e-mail: contact@globality-health.com, zodat we samen een passende oplossing voor u kunnen vinden.

Welke aanbevelingen doet Globality Health aan expats die in hun land van verblijf verblijven om COVID-19 te voorkomen?

Reis niet als je ziek bent. Houd er rekening mee dat er op sommige plaatsen screeningprocedures zijn en dat reizigers onderworpen kunnen worden aan quarantaine en tests.

Blijf op de hoogte van de nieuwste lokale COVID-19 hotspots (steden of regio’s waar COVID-19 op grote schaal beschikbaar is). Vermijd indien mogelijk het reizen naar deze locaties, vooral als u tot een risicogroep behoort of een verzwakt immuunsysteem heeft.

Als u koorts heeft, hoest of ademhalingsmoeilijkheden, ga dan vroeg naar een dokter en bel hem/haar voordat u gaat. Blijf thuis als je je niet lekker voelt. Volg de instructies van uw lokale gezondheidsautoriteit.

Onze lokale servicepartners helpen u graag met vragen over verzekeringsdekking, lokale aanbevelingen en voorschriften en het vinden van artsen en ziekenhuizen in uw land van verblijf.

Nuttige links om de situatie van COVID-19 te volgen

Zin en doel van dit document

Dit document (Frequently Asked Questions) is bedoeld om algemene informatie te geven over de verzekeringsdekking van Globality Health in het kader van de wereldwijde COVID-19 activiteiten.

Dit document bestrijkt mogelijk niet elk aspect van het onderwerp en is mogelijk niet in elke context van toepassing, is niet bindend voor enige belanghebbende en vervangt niet de bestaande verzekeringsvoorwaarden.


12.8.2020